• Αντικαταβολή Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή.
  • Έξοδα Αποστολής Το ταχυδρομικό κόστος, επιβαρύνει τον παραλήπτη,και η αποστολή μπορεί να γίνει είτε με ΕΛΤΑείτε με κάποια εταιρεία Courier.